Disclaimer

Disclaimer voor www.sanexo.nl

Deze website is eigendom van Sanexo.nl
Wanneer u de website Sanexo.nl bezoekt stemt u in met de algemene voorwaarden en onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Intelectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanexo is het niet toegestaan om teksten, beeldmateriaal en/of dergelijke communicatie op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere manier.

In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tevens aanvaardt Sanexo geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Sanexo via deze website.

 

Garantie op juistheid

Sanexo.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Sanexo.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een voorafgaande mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke (type-)fouten. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd aangepast worden.